Udruga Mine Aid osnovana je u veljači 2003. godine, te kao pravna osoba djeluje na području teritorija RH, sa sjedištem u Oroslavju.  Samostalna je, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog društva i jednakih prilika za sve ljude; tolerantnog, osviještenog i znanjem osnaženog društva.

Misija udruge je unapređenje kvalitete života, stvaranje poticajnih i razvojnih uvjeta koji omogućuju osnaživanje, rast i razvoj svih socijalno osjetljivih društvenih skupina kao i njihove šire zajednice.

Ciljevi Udruge su:

1. Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su to: rizične skupine djece, mladih i obitelji, osobe s invaliditetom, osobe stradale od mina, hrvatski branitelji, osobe koje su doživjele traumu bilo koje vrste, žrtve rata općenito, azilanti, nacionalne, kulturne i druge manjine.

2. Podizanje svijesti i upoznavanje domaće i međunarodne javnosti s problemima i poteškoćama socijalno isključenih i rizičnih društvenih skupina, posebice s minskom problematikom, a kroz oblike neformalne i formalne edukacije te poticanje javnih rasprava.

3. Prikupljanje financijskih sredstava u svrhu ostvarivanja psihološke, medicinske i socijalne, te ekonomske reintegracije navedenih skupina korisnika.

4. Predlaganje sustavnih rješenja i sudjelovanje u oblikovanju zakona u cilju zaštite prava i interesa marginaliziranih društvenih skupina.

5. Razvoj domaće i međunarodne suradnje radi realizacije gore navedenih ciljeva i razmjene iskustava, upoznavanje domaće i međunarodne javnosti sa problematikom razvoja civilnog društva, zaštite temeljnih ljudskih prava, problemima socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina.

6. Suradnja s predstavnicima civilnog društva neovisno o rasi, boji kože, spolu,spolnom opredjeljenju,  dobi, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, kao i sa domaćim i stranim, nevladinim, vladinim, javnim i gospodarskim organizacijama i institucijama. 

Udruga kroz kontinuirani rad i projektne aktivnosti nastoji svojim korisnicima pružiti adekvatnu pomoć i podršku u ostvarivanju zajednički identificiranih potreba. Pomoć se najčešće odnosi na:

-          psihološku podršku, informativne i savjetodavne razgovore s ciljem osnaživanja i jačanja korisnika;

-          rješavanje spornih pravnih pitanja i ostvarivanje zakonom zajamčenih prava;

-          pružanje financijske podrške u rješavanju temeljnih egzistencijalnih poteškoća;

-          pružanje logističke i financijske podrške za potrebe školovanja;

-          podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju kroz edukaciju i susrete s potencijalnim poslodavcima;

-          umrežavanje socijalnih usluga na razini lokalne zajednice konkretnog korisnika.

 

Udruga Mine Aid ujedno je članica dvije međunarodne organizacije, International Campaign to Ban Landmines (ICBL) i Cluster Munition Coalition(CMC), te aktivno sudjeluje u kampanjama za zabranu mina i zabranu kasetnog streljiva nastojeći širiti svijest o opasnosti i razornim posljedicama ovog nehumanog oružja, te vršiti pritisak na Hrvatsku  ali i vlade svijeta da potpišu i primjenjuju odredbe Konvencija.