PODRUČJA DJELOVANJA I AKTIVNOSTI KOJE UDRUGA PROVODI SU:

1. Psihološka podrška:

 • organiziranje i održavanje grupne psihoterapije,
 • individualan terapijski rad,
 • pomoć preživjelog preživjelome,
 • informativni i savjetodavni razgovori,
 • terenski obilasci

2. Rješavanje spornih pravnih pitanja i statusa korisnika:

 • informiranje korisnika o zakonskim pravima i mogućnostima,
 • upućivanje korisnika na adekvatne institucije i organizacije,
 • službeno traženje pojašnjenja zakonskih odredbi od nadležnih institucija,
 • angažiranje odvjetnika ili/i organizacija za pružanje pravne pomoći.

3.  Podrška u rješavanju temeljnih egzistencijalnih poteškoća:

 • financijske potpore,
 • nabavka odjeće, obuće, kućanskih aparata, računala…

4. Podrška u području obrazovanja:

- identificiranje obrazovnih potreba i osiguravanje financijskih potpora za:

 • kupnju knjiga, školskog pribora…
 • podmirenje troškova školskog prijevoza,
 • podmirenje troškova učeničkih domova,
 • podmirenje troškova akademskih godina,
 • mjesečne stipendije
 • dodatno obrazovanje - pohađanje edukativnih programa (strani jezici, informatički tečajevi…).

5. Podrška u području zapošljavanja i samozapošljavanja:

 • direktna edukacija korisnika s ciljem razvoja vlastitih poduzetničkih ideja i izrade poslovnog plana,
 • prikupljanje sredstva za dodjelu bespovratnih kredita s ciljem realizacije poduzetničkih ideja,
 • edukaciju korisnika o pravima i mogućnostima glede zapošljavanja i samozapošljavanja na državnoj razini,
 • direktno obraćanje poslodavcima, pisanje pisma preporuke…
 • poticanje na dodatno obrazovanje osiguravanjem financijske potpore za pohađanje edukativnih programa (strani jezici, informatički tečajevi…).

5. Aktivnosti umrežavanja socijalnih usluga na razini lokalne zajednice korisnika:

 • informiranje o uslugama i mogućnostima na razini lokalne zajednice,
 • upućivanje korisnika na adekvatne državne institucije i nevladine organizacije s ciljem ostvarivanja prava i zadovoljenja identificiranih potreba,
 • povezivanje i suradnjom s drugim srodnim organizacijama.

6. Zagovaračke aktivnosti:

 • upozoravanje na obveze RH temeljem potpisanih konvencija,
 • upućivanje na identificirane probleme i potrebe u području ostvarivanja prava osoba stradalih od mina/OSI te predlaganje načina za njihovo rješavanje,
 • aktivno sudjelovanje u Kampanji za zabranu mina i kazetnog streljiva,
 • sudjelovanje na međunarodnim konferencijama,
 • suradnja s međunarodnim i domaćim organizacijama i državnim institucijama.