Trenutno na teritoriju RH postoji 527 km2 minski sumnjive površine koja je zagađena minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Na tom području živi oko jedan milijun stanovnika, a ono obuhvaća 10 županija. To su: Brodsko-posavska, Karlovačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska i Zadarska županija.

Hrvatska pripada krugu od 24 zemlje u svijetu koje imaju najveći broj stradalnika, pa samim time posjeduje i znatno veću potrebu za podrškom i pomoću u cilju reintegracije preživjelih. Od 1991. godine do danas u minski sumnjivim područjima stradalo je 1979 osoba, a od toga 511 osoba smrtno. 

  • 77 % osoba je stradalo od minsko-eksplozivnih sredstava (MES-a)
  • 22 % od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a)
  • 1 % osoba je stradalo od nepoznatih ubojnih sredstava.

Broj stradalih se utrostručuje kada se uključe članovi obitelji koji su također žrtve mina, u skladu s Konvencijom o kazetnom streljivu i Konvencijom o zabrani korištenja, proizvodnje, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija).