Vlada Republike Hrvatske

www.vlada.hr

Hrvatski sabor

www.sabor.hr

Hrvatski centar za razminiranje

www.hcr.hr

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

www.ljudskaprava-vladarh.hr

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

www.posi.hr

Ured pravobraniteljice za djecu

www.pravobraniteljzadjecu.hr

Ured pučkog pravobranitelja

www.ombudsman.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

www.uzuvrh.hr

Ured Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava

www.ljudskaprava-vladarh.hr

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

www.mzopu.hr

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

www.mzss.hr

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa

www.mzos.hr

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

www.mingo.hr

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

www.mobms.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 www.hzzo-net.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=5115

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

www.fond.hr

ICBL- Intarnacionalna Kampanja za Zabranu Korištenja Mina

www.icbl.org

CMC- Cluster Munition Coalition

www.stopclustermunitions.org