Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

26.10.-27.10. 2009. u organizaciji udruge Mine Aid

održan je seminar pod nazivom

„Promicanje prava osoba stradalih od minskoeksplozivnih sredstava i koordinacije socijalnih usluga i aktivnosti"

 

Seminar je imao dva osnovana cilja:

-          razmjena informacija i znanja o djelokrugu rada kao i problematike s kojom se suočavaju nadležne institucije i organizacije koje djeluju na području ostvarivanja i zaštite prava osoba stradalih od mina;

-          uspostava suradnje između spomenutih institucija, te između vladinog i nevladinog sektora kao i postizanje dogovora glede koordinacije i umrežavanja usluga.

Rezultati seminara:

-          ostvarena je razmjena ključnih informacija o djelokrugu rada nadležnih institucija koje djeluju na području ostvarivanja prava i zaštite interesa osoba s invaliditetom;

-          sudionici su upoznati s temeljnim pravima osoba stradalih od mina;

-          definirani su ključni problemi na području ostvarivanja prava i zaštite interesa osoba stradalih od mina;

-          uspostavljen je kontakt između sudionika seminara i prvi korak ka suradnji i daljnjem zajedničkom radu.

28.10. 2009. u organizaciji udruge Mine Aid

održana je radionica pod nazivom:

„Rehabilitacija, zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom"

 

Cilj radionice: edukacija stradalnika o konkretnim mjerama i pravima vezanim za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i samozapošljavanje OSI.

Rezultati:

-          stradalnici obogaćeni znanjem o ulozi, djelokrugu rada, konkretnim mjerama, poticajima i subvencijama namijenjenim OSI, a koje pružaju Hrvatski zavod za zapošljavanje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

-          Uspostavljen kontakt stradalnika s predstavnicima HZZ i Fonda s ciljem buduće suradnje i korištenja predstavljenih mjera i subvencija.

-          Učesnici motivirani za dijeljenje stečenog znanja osobama stradalim od mina i drugim osobama s invaliditetom u svojim zajednicama.

 

Stranica 16 od 16