Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

MOGUĆNOSTI I PRAVA

- Novo izdanje -

Ova priručna brošura u uvodnom dijelu govori o tome tko su osobe stradale od MES-a i NUS-a, te pruža kratak pregled međunarodne i nacionalne zakonske regulative kao i institucija vezanih za zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom. Drugi dio brošure ima za cilj da na jednom mjestu objedini najvažnija poglavlja zakonodavne regulative i uputi korisnike na trenutno aktualne adrese i nositelje različitih aktivnosti u ostvarivanju zakonom zajamčenih prava. Sukladno tome brošura sadrži informacije o pravima po osnovi invalidnosti, pravima mirnodopskih, vojnih i civilnih žrtava rata i pravima pirotehničara i s njima izjednačenih osoba.

Zahvaljujemo donatorima:

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Sisačko-moslavačkoj županiji

 

 Preuzmite brošuru u PDF formatu.