Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

29. i 30.11.2010.

u Karlovcu je održan seminar u organizaciji udruge Mine Aid

Prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a: izazovi, mogućnosti i pozitivne prakse“

Seminar je imao dva temeljna cilja:

  • razmjena informacija i znanja o temeljnim zakonskim pravima osoba stradalih od MESa i NUSa, programima pomoći, preprekama, mogućnostima i pozitivnim iskustvima institucija i organizacija koje djeluju na području promicanja, zaštite i ostvarivanja prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a odnosno osoba s invaliditetom;
  • uspostava kontakata i suradnje između prisutnih organizacija i institucija, te između vladinog i nevladinog sektora u svrhu budućeg sinergijskog rada na programima pomoći i podrške za osobe stradale od MES-a i NUS-a odnosno OSI.

Ostvareni rezultati:

  • podignuta svijesti o teritorijalnoj zagađenosti MES-om i NUS-om, minskoj problematici općenito te potrebama pojedinaca, obitelji i pogođenih zajednica;
  • unaprijeđena razina znanja o međunarodnim konvencijama, zakonskim pravima i programima podrške koje pruža vladin i nevladin sektor, a posebice znanja iz područja:

- socijalnih prava,

- zdravstvene zaštite,

- zapošljavanja i samozapošljavanja;

  • ostvarena je razmjena iskustava i pozitivnih praksi nadležnih institucija i organizacija koje djeluju na području ostvarivanja prava i zaštite interesa osoba s invaliditetom;
  • uspostavljen je kontakt između sudionika seminara te potaknuta sektorska, međusektorska, ali i prekogranična suradnja.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici: Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog centra za razminiranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Centra za psihosocijalnu pomoć Karlovačke županije, Doma zdravlja MUP-a RH, Otto Bocka Adria, Sintagme, Karlovačke udruge žrtava mina, Udruge osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom, Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, Udruge „Amputirci“ Bužim, Inicijative preživjelih od mina, Udruge „Ruka ruci“ te predstavnici Mine Aid-a.