Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

Šesta godišnjica stupanja na snagu Konvencije o kazetnom streljivu

Konvencija o kazetnom streljivu (Convention on Cluster Munitions – CCM), stupila je na snagu 1.8.2010. godine, nakon što ju je ratificiralo 30 država, uključujući Republiku Hrvatsku koja je to učinila u lipnju 2009.

Posebnost Konvencije o kazetnom streljivu je dvojaka, na način da se iznimno velika pozornost posvećuje zaštiti ljudi od učinaka kazetnog streljiva, odnosno pravima osoba stradalih od kazetnog streljiva, u mjeri da je osoba zapravo središte Konvencije (a ne više oružje kao takvo). Drugo, pri izradi, lobiranju i donošenju ove Konvencije više nego ikad prije ključnu su ulogu imale nevladine organizacije (NVO). U Hrvatskoj je to bila upravo udruga Mine Aid koja je kao aktivna članica CMC-a organizirala niz zagovaračkih akcija te sudjelovala na samom potpisivanju Konvencije 3. prosinca 2008. godine u Oslu.

 

6godisnjica