Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

OKO 185 MILIJUNA EURA OD ESI FONDOVA ZA RAZMINIRANJE HRVATSKE


Hrvatska ima sposobnost i znanje da u potpunosti razminira svoj državni teritorij. Na raspolaganju trenutno imamo oko 645 pirotehničara, 56 strojeva za razminiranje i 20 pasa obučenih za razminiranje. Međutim, nedostaje financijskih sredstava za primjenu tih kapaciteta u punom opsegu, što je rezultiralo kašnjenjem Hrvatske s ispunjavanjem svojih obveza sukladno Ottawskoj konvenciji .
Od ukupnih sredstava za razminiranje, hrvatska Vlada u svom proračunu osigurava 59%; još 20% dolazi iz javnih poduzeća, 6% od Svjetske banke i IPA projekata te 15% od donacija od kojih polovica dolazi iz SAD-a. Unatoč svemu, ta sredstva nisu dostatna, kako bi se Hrvatska razminirala u roku, do 1. ožujka 2019. godine.
Sukladno tome, da bi se povećala potrebna sredstva, razminiranje je trebalo biti prepoznato kao ključan faktor i preduvjet za daljnji razvoj Republike Hrvatske i kao takvo uvršteno u strateške dokumente za korištenje strukturnih fondova koje RH potpisuje sa Europskom komisijom, kroz pripremu i provedbu projekta financiranih iz EU fondova.
Početni, negativni, stav Europske Komisije prema razminiranju, kao netipičnom trošku projekata financiranih iz EU fondova, promijenjen je nakon obrazloženja ravnateljice Ureda za razminiranje Vlade RH Dijane Pleština, da je razminiranje osnovni preduvjet ravnopravnog i integriranog razvoja Hrvatske. Predstavljena je detaljna analiza minske zagađenosti u Hrvatskoj, njezine posljedice u tri aspekta razvoja (ekonomski, socijalni i politički), obrazloženje zašto razminiranje mora biti uvršteno kao prihvatljiv trošak unutar strukturnih fondova u Hrvatskoj, te zašto se mora smatrati ključanim faktorom unutar tih programa i kao preduvjet za pripremu projektnog područja.
Ured za razmiranje je dobio podršku Europske komisije te odobrenje da se minski problem prepozna kao ključna prepreka za budući razvoj države i kao takav bude uvršten u strategije za korištenje strukturnih fondova.
Oko 185 milijuna eura od ESI fondova osigurat će se putem projekata usmjerenih na razvoj manje razvijenih područja ili regija u Hrvatskoj i to na način da svaki razvojni projekt na minski sumnjivom području mora uključiti i kompletnu provjeru te, po potrebi, razminiranje kao preduvjet početka projekta, dok će hrvatska Vlada osigurati kroz svoj proračun oko 195 milijuna eura potrebnih za razminiranje ostatka Hrvatske.

185mil