Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

Peta konferencija država članica Konvencije o kazetnom streljivu

 

2.-5. rujan 2014, San Jose, Costa Rica

Tijekom ovog tjedna održati će se sastanak država članica Konvencije gdje će iste izvjestiti o napretku u području ispunjavanja obveza, izazovima i ključnim odlukama. Zemlje koje još nisu potpisale Konvenciju govoriti će o mogućnostima i koracima vezanim za pristupanje. Tijek konferencije možete pratiti na:

http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/the-treaty/treaty-meetings/meetings-of-states-parties/5th-meeting-of-states-parties-to-the-convention-on-cluster-munitions.aspx