Nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta " Znanje-Mogućnost-Sinergija"  kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.

OBILJEŽEN JE

4. travanj– Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju

Ottawsku konvenciju Hrvatska je ratificirala 01.03.1999. Globalni cilj Konvencije je svijet slobodan od mina! 

Opće obveze koje proizlaze iz Konvencije:

ü  zabrana korištenja, proizvodnje, prijenosa i skladištenja protupješačkih mina;

ü  uništenje uskladištenih protupiješačkih mina u roku od 4 godina;

ü  identificiranje i čišćenje kontaminiranih područja u roku od 10 godina (Hrvatska tražila produljenje navedenog roka za još 10 godina, stoga se očekuje čišćenje kontaminiranih područja do 2019.);

ü  provođenje edukacije o opasnosti od mina;

ü  osiguranje sveobuhvatne pomoći i podrške za osobe stradale od mina, njihove obitelji i zajednice;

ü  pružanje pomoći drugim državama potpisnicama Konvencije;

ü  usvajanje nacionalnih mjera u svrhu osiguranja implementacije  Konvencije.

U okviru kampanje COMMIT TO COMPLETE“udruga Mine Aid je pozvala RH:

  • da se obveže na poštivanje predviđenog roka i očisti sva minama zagađena područja do 2019.!
  • da osigura jednaka prava i mogućnosti svim osobama s invaliditetom neovisno o uzroku nastanka invaliditeta!

mirjana2

2014-04-04 09.27.23